Pinjong Produktutväxling erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling. Vi kan erbjuda allt från utveckling och visualisering av koncept till nyckelfärdiga produkter kompletta med tillverkningsunderlag, leverantörsled och CE-märkning.

Vårt främsta arbetsverktyg är 3D-CAD, vår nyfikenhet och uppfinningsrikedom samt vår förmåga att hitta lösningar på alla problem. Vi lever på att alltid leverera en komplett produkt som överträffar kundens förväntningar. Vi delegerar gärna uppgifter inom vårt nätverk för att på effektivast sätt lösa våra kunders problem.

Vi jobbar oftast i projektform där vi tillsammans utvecklar idéer och konstruktioner i tät kommunikation med kunden. I vår verkstad kan vi bygga och testa prototyper men vi sitter även gärna ute hos kunden och jobbar på plats när det är effektivast. Listan kan göras näst intill oändlig men några av tjänsterna vi bistår med är:

Teknisk projektledning Konceptgenerering Industridesign och visualisering
Dimensionering av mekaniska och mekatroniska system Svetsteknologi
Industriautomation och programmering Hållfasthets- och konstruktionsberäkningar
Tekniska ritningsunderlag och tillverkningsunderlag Etablering av leverantörskedjor
Prototyptillverkning och maskinbyggnad Manualer och dokumentation för CE-märkning